Royale Jakarta

Royale Jakarta Golf Club
Jl. Raya Halim Tiga
Halim Perdanakusuma
Jakarta Timur 13610
+62 21 9995 5888/8088 8999
+62 21 8087 8877
info@royalejakarta.com
http://www.royalejakarta.com